Kan de renovatie van huizen in lockdown doorgaan?

Eigenaren van liften en roltrappen, aannemers en geautoriseerde examinatoren (AE's) kunnen hier aanvragen voor Permit to Operate (PTO) aanvragen en bekijken. Met de onzekerheid van COVID-19 over uw lopende woningrenovaties, heeft de overheid alle bouwwerkzaamheden stopgezet. Aan de andere kant hebben de kleinere bedrijven en woonprojecten een verdeelde mening over de boodschap 'blijf thuis' die anders kan worden opgevat. Natuurlijk kunnen sommige projecten even wachten, maar als u een renovatie, uitbreiding of reparatie heeft die essentieel is, kunnen ze worden voltooid.

Velen van ons kunnen in de verleiding komen om de tijd thuis te gebruiken om huisrenovaties te plannen en het goede nieuws is dat uw project nog steeds door kan gaan. Als je meer advies nodig hebt of op de hoogte wilt blijven van de update over woningrenovaties tijdens de lockdown, vind meer op de website van de overheid waar de website dagelijks wordt bijgewerkt. Huisverhuizingen mogen ook nog steeds doorgaan (hoewel mensen buiten uw huishouden of ondersteuningsbubbel niet mogen helpen bij het verhuizen tenzij dit absoluut noodzakelijk is), en bouwplaatsen, onroerend goed- en verhuurmakelaars en verhuisbedrijven kunnen blijven werken.