Een greep uit de gerealiseerde projecten

Gallerijwoning < 1964

Project (naam): Koppel II, Amersfoort
Aantal woningen: 166
Kosten initiële ingreep per woning: € 30.800,- excl. BTW
Lees meer >

Projectomschrijving:

Project De Koppel omvat drie galerijflats met in totaal 166 woningen, die zijn gebouwd in 1963. Een paar jaar geleden oogden de flats oud, armoedig en vies en liet het wooncomfort te wensen over. Bewoners klaagden over vocht, tocht en schimmel. Ze waren ontevreden en zorgden daardoor ook minder goed voor hun woning en hun woonomgeving. Sommigen

vonden de flats zelfs rijp voor de sloop. Daar dacht de Alliantie anders over. De corporatie zag mogelijkheden om de flats ingrijpend te verbeteren en het woonplezier in de wijk terug te brengen.

Het doel van het project was om het energieverbruik terug te dringen (van energielabel E/F naar B) en de architectonische uitstraling passend te maken in een veranderende omgeving. De bewoner moest weer trots zijn om te wonen in het verbeterde gebouw en een prettige, gezondere woning hebben en een duidelijke comfortverbetering ervaren.

De 166 appartementen zijn grondig gerenoveerd. Niet alleen in de woningen zijn verbeteringen aangebracht, maar ook de buitenkant van het complex heeft een nieuwe frisse uitstraling gekregen.          

                                            

 

Uitgevoerde maatregelen:       

De toiletten en enkele badkamers zijn gerenoveerd.

De appartementen zijn voorzien van mechanische ventilatie.

De entreepartij van iedere woning is gewijzigd en vernieuwd en het woonkamerkozijn is vernieuwd.

Het glas in de buitenkozijnen is vervangen voor HR++ glas en de kozijnen zijn voorzien van nieuwe draai-kiepramen.

De gevels van de blokken zijn geüpgraded, de entrees van de blokken aangepast en in de bergingen zijn de plafonds voorzien van een isolerend materiaal.

De dakbedekking is vervangen.

< Lees minder

Portiekwoning 1965 - 1974

Project (naam): Jacob Catsstraat
Aantal woningen: 446
Kosten initiële ingreep per woning: € 27.130,- excl. BTW
Lees meer >

Projectomschrijving:
Het uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden in de woningen en aan de buitengevels. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd in bewoonde situatie.

 

Uitgevoerde maatregelen:
Het vervangen van badkamers, keukens en toiletten. Het aanbrengen van een complete cv-installatie in iedere woning, het aanbrengen van mechanische ventilatie en het vervangen of aanpassen van groepenkasten. Controleren van gasinstallaties en abestsanering.

 

Aan de buitengevels van de woningen zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd; het vervangen van hemelwaterafvoeren, plaatselijk herstellen van voegwerk en metselwerk, glasvervanging door dubbel glas, schilderwerk, upgraden van de entrees en het aanbrengen van isolatie in de gevel en onder de begane grond

 

< Lees minder

Flatwoning 1975 - 1991

Project (naam): Blokkelaren
Aantal woningen: 324
Kosten initiële ingreep per woning: € 10.700,- excl. BTW
Lees meer >

Projectomschrijving:        
Grootschalige renovatie van 324 flatwoningen (54 woningen per flat). In de flatwoningen vond een complete renovatie van keuken, toilet en badkamer plaats. Het sanitair werd vervangen en tegel- en stucwerk werd vernieuwd. De woningen zijn tijdens de renovatie bewoond gebleven!

 

De gezamenlijke uitvoerende partijen én de bewoners van de flats hebben een Petit Café gerealiseerd in het oude ketelhuis. Deze permanente huiskamer is voor de bewoners een ontmoetingsplek geworden voor een bakkie leut, een kaartje of gewoon wat gezelligheid.

 

Uitgevoerde maatregelen:    
Complete renovatie van keuken, toilet en badkamer. Het sanitair is vervangen en tegel- en stucwerk is vernieuwd. Ook omvatte de renovatie grote aanpassingen aan de installaties, zoals het vervangen van de centrale CV-ketel door individuele combiketels, het vervangen van de radiatoren, het plaatsen van mechanische ventilatie en het installeren van een videofoon.

 

< Lees minder

Rijwoning 1964 - 1974

Project (naam): Rozengaard, Boxtel
Aantal woningen: 42
Kosten initiële ingreep per woning: € 33.300,- excl. BTW
Lees meer >

Projectomschrijving:        
Renovatie van 42 (huur) woningen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke renovatie is een modelwoning gemaakt, zodat alle bewoners het uiteindelijke resultaat en keuze-mogelijkheden konden bekijken. De woningen bleven tijdens de renovatie bewoond.

 

Uitgevoerde maatregelen:    
Buiten werkzaamheden: vervanging buitenkozijnen en voordeuren, aanbrengen isolerende binnenwanden (voor- en achtergevels), vervangen dakramen, herstelwerkzaamheden voegwerk eindgevels en schilderwerk deuren.

 

Binnen werkzaamheden: complete badkamer- en toiletrenovatie (met opties voor indeling badkamer), vervanging keukenblokken, reparatie stucwerk, plaatsing rookmelders.

 

< Lees minder

Twee-onder-een-kap <1964

Project (naam): Het Monument, Apeldoorn
Aantal woningen: 118
Kosten initiële ingreep per woning: € 70,300- excl. BTW
Lees meer >

Projectomschrijving:                              

‘Het Monument’ is onderdeel van de Metaalbuurt, een karakteristieke buurt in de wijk Apeldoorn-Zuid.
De buurt is een beschermd stadsgezicht. De woningen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw ontworpen door de architecten A.H. Wegerif en J.H. Klosters. Koopmans restaureerde er 118 historische woningen. Alle 118 renovatiewoningen nu zijn levensloopbestendig en zijn met oorspronkelijke details in de authentieke vorm van begin 1920 teruggebracht.  De monumenten hebben aan de achterkant een royale uitbouw, afhankelijk van de diepte van de tuin. In deze tuinen zijn garages en/of bergingen geplaatst.

Het actiecomité (en later stichting) Behoud de Metaalbuurt voorkwam dat de woningen werden gesloopt.

De oorspronkelijk bewoners hebben door middel van inspraakprocedures op bewonersvergaderingen mede het ontwerp tot stand gebracht. De oorspronkelijke bewoners hebben de eerste keuze gehad om als ‘terugkeerders’ de bestaande woningen te kopen of te huren.                                                      

Uitgevoerde maatregelen:       

Levensloopbestendig maken van de woningen met oorspronkelijke details en realiseren van royale uitbouwen.

< Lees minder